Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn: 
Phấn đấu trở thành tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu Việt nam và khu vực trong lĩnh vực Tim mạch học.


Sứ mệnh:
- Mang lại sức khỏe trái tim cho cộng đồng;
- Ngăn chặn và hạn chế tử vong và gánh nặng cho xã hội do bệnh lý tim mạch.


Giá trị cốt lõi: 
- Trung thực và đam mê;
- Nghiên cứu và học hỏi;
- Chia sẻ giá trị.

Về Chúng tôi

Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam nhằm mục đích cùng chung tay làm giảm tỉ lệ bệnh lý tim mạch, đào tạo nâng cao hiểu biết cho các nhân viên y tế và bệnh nhân tim mạch, góp phần cứu chữa cho bệnh nhân tim mạch có hoàn cảnh khó khăn... Chi tiết

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam.

Địa chỉ: Phòng 288 - tòa nhà Vân Nam - 26 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: 04.3563 7383
Fax: 04.3564 3297
Email: info@quytimmach.org.vn ;
Website: www.quytimmach.org.vn